Hakkımızda

 

dünya

"Yatırımları önemsiyoruz"

 

 

oran

"Dışticareti önemsiyoruz"

eğitmen

"Eğitimi      önemsiyoruz"

 

 

picture

"İşimizi önemsiyoruz"

 

 

Hakkımızda

Ankara Danışmanlık Temsilcilik Yayın Eğitim Turizm İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.; Türk Dışticaret Vakfı (TDV), Dünya Türk İşadamları Vakfı (DÜTİV) ve gerçek kişiler tarafından 2000 yılında, hizmet sektöründe görev yapmak üzere kurulmuş bir Anonim Şirket’tir. Kısaca “Ankara Ofis” olarak anılmaktadır

Ankara Ofis’in kurulması fikri, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren firmaların spesifik konulardaki soru ve sorunlarını karşılamakta yaşadıkları güçlükler ile Türkiye’de geçici olarak ofis kurma gibi istemleri ve bu hizmetlerin kaliteli bir şekilde görülmesindeki boşluğun saptanması nedeniyle doğmuştur


Yerli ve yabancı firmaların yurt içinde temsilciliğini üstlenmek, onlara ofis imkanı sunmak, Ankara ve Türkiye’nin diğer kentlerinde yapacakları temas ve faaliyetleri organize etmek, talepleri halinde uzman danışmanlar tahsis temek gibi faaliyetler amaçlarımız içindedir.


Ayrıca, yerli ve yabancı firmaların büyük gereksinim duyduğu

Yatırım ve ticaret,
Bu alanlardaki operasyonel işlemler ile teşvikler ve devlet yardımları,
Joint-venture ve benzeri işbirliklerinin, çeşitli şekillerde ve boyutlarda formatlanması,
Firma satın alınması,

gibi konulardaki;

Teknik,
Hukuki ve
Ekonomik

danışmanlık gereksinimlerinin tümünü tek bir çatı altında karşılayarak ülkemizde bu alanda büyük ölçüde eksikliği hissedilen bu hizmet türünü

Yetkili,
Yeterli ve
Kapsamalı

bir şekilde yürütmek de başlıca faaliyet amaçlarımızdandır.

Bunun yanında, dışticaretimizin ara eleman ve uzmanlaşmış personele olan ihtiyacının önemini ve büyüklüğünü dikkate alarak başlattığımız, başta “dışticaret eğitimi” olmak üzere, eğitim konusu da, özel önem verdiğimiz bir başka faaliyet alanımızdır.